در دیدار رهبری با جمعی از فعالان حوزه خانواده چه گذشت؟

در این دیدار که برای تبادل کسب و کار و تجربه انجام شد گروهی ازفعالان حوزه خانواده حضور داشتند

و به صورت بی واسطه اطلاعات و تجارب خود را با دیگران و مقام معظم رهبری مطرح کردند در پایان از این فعالان تقدیر بعمل آمد و مقام معظم رهبری به رسم یادبود چفیه شان را به مدیرعامل محترم سازمان آبشار عاطفه ها اهدا نمودند.

ایشان بیان کردند: با دیدن این جمع به عرصه فعالیت در حوزه خانواده دلگرم شدند.

موارد مطروحه :

1-یکی از پیشگامان دفاع از حقوق زنان مقام معظم رهبری می باشد و به موضوع حقوق و حمایت و امنیت زنان در حوزه روابط زوجین صحبت کردند.

2-موضوع خانواده و اهمیت آن که  از 2 دید اجتهاد گرایانه و هم رویکردمصلح اجتماعی به بررسی این موضوع پرداختند.

3-مورد بعدی موضوع فرزند آوری بود که با اشاره به این نکته که نرخ رشد جمعیت ایران کاهش پیدا کرده که اگر این مساله ترمیم نشود منجر به پیری جمعیت میگردد و اگر خانواده ای اهل تربیت کردن باشد تعدد فرزندان مانع از تربیت صحیح آنها نمی شود.

4-در حوزه خانواده رویکرد آسیب شناسانه غلبه دارد و به همین دلیل تحلیل دقیقی از وضعیت خانواده وجود ندارد.

5-متولیان حوزه خانواده مانند جزیره های جدا ازهم هستند و به نظر میرسد به یک مرکز اجرایی و قانونی و متدین در کشور نیاز داریم تا فعالیت های این حوزه را در همه عرصه ها تجمیع و جهت بندی نماییم.

6-فرهنگ سازی درحوزه ازدواج-امکان ازدواج برای جوانانی که تمایل به ازدواج دارند ولی شرایط و امکانات لازم را ندارند.


Slide 1
اشتراک
مطلـب