01
ترویج ازدواج آسان باسبک زندگی ساده وبرگزاری مراسمات ازدواج و تامین جهیزیه مزدوجین جوان در سراسر کشور
اهدای جهیزیه
گوشه ای از اهـداف آبشارعاطفه ها
07
02
ایجاد و توسعه اشغالهای خرد با اعطای تسهیلات بدون سود در صندوق مشارکت های اجتماعی طرح نوید
ایجـاد اشتغال
طرح تسهیلات نوید
03
امدادرسانی در مواقع بحران مانند سیل ، زلزله و قبیل از این موارد توسط خیریه آبشارعاطفه ها در مناطق بحران زده
مدیریت بحران
04
درمان رایگان و کمک هزینه درمان بیماران و بیماران صعب العلاج با همکاری بیش از هزاران پزشک و همکاری مراکز درمانی متعدد در سراسر کشور
امـور درمانـی
05
طرح اکرام ایتام بیش از هشت هزار نفر با شناسایی ،و یافتن حامی و برگزاری مراسم اکرام و آرزوهای ایتام
اکـرام ایـتـام
06
ایجاد بازارچه ها و نمایشگاه رایگان در حمایت از خودکفایی خانواده های تحت حمایت
ایجاد نمایشگاه
وبازارچه های خیریه
07
یکی از رسالت های این سازمان دریافت صدقات و نذورات خیرین و توزیع عادلانه بین خانواده های نیازمند می باشد
توزیع سبد کالا و
مستمری خانواده ها

چه خبر ؟

Image not available
Read More
100 Squat Challenge
Image is not available
Written by
Frank Stiller
Image not available
Read More
An Introduction To Yoga!
Image is not available
Written by
Emily Musso
Image not available
Read More
The Facts About Protein, Carbs & Fat
Image is not available
Written by
Pamela Jolly
Image not available
Read More
5 Ways To Break A Fitness Plateau
Image is not available
Written by
Tiffany O'Connell
Image not available
Read More
Lift Like This And Grow Forever!
Image is not available
Written by
James Lockridge
Image not available
Read More
10 Muscle-Building Fast-Food Options!
Image is not available
Written by
Victoria Cohen
Image not available
Read More
The Most Underrated Core Blaster Exercise!
Image is not available
Written by
Pamela Jolly
previous arrow
next arrow
Slider

 

 

 

  

  

  

X بستن صفحه